นโยบายความเป็นส่วนตัว

เอกสารฉบับนี้กำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับเว็บไซต์ของ Fresh Digital https://freshdigital.co.th/

Fresh Digital มุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์การบริการลูกค้าที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และ Fresh Digital มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนในเรื่องการรับรองสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลของประเทศไทยซึ่งได้กำหนดหลักการหลายประการเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบุคคล

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

แม้ว่ามีการใช้งานเว็บไซต์ในหลายกรณีนั้นมารถทำได้โดยที่ท่านไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตามสำหรับการเข้าถึง ฟีเจอร์การสนับสนุนลูกค้าของ Fresh Digital ในอนาคต ท่านจะต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ ซึ่งอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ไม่ซ้ำกันหรือให้ข้อมูลเชิงลึกในการกู้คืนรหัสผ่านของท่าน

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราอาจจ้างบริษัทอื่นเพื่อให้บริการในนามของเราเป็นครั้งคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดการการสอบถามข้อมูลการสนับสนุนลูกค้า การทำธุรกรรมหรือการจัดส่งการขนส่งสินค้าของลูกค้า โดยบริษัทเหล่านั้นจะได้รับอนุญาตให้รับข้อมูลเฉพาะบุคคลที่ต้องการใช้ในการให้บริการเท่านั้น ซึ่ง Fresh Digital จะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่า องค์กร เหล่านี้มีพันธะผูกพันในการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมแต่ละท่านสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ เราได้รวบรวมข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้อย่างชัดเจนดังต่อไปนี้ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะประเภทเบราว์เซอร์รุ่นและภาษา ระบบปฏิบัติการ หน้าเว็บไซต์ที่เข้าถึง ขณะเรียกดูเว็บไซต์ เวลาที่เข้าถึงหน้าเว็บไซต์และการอ้างอิงที่อยู่เว็บไซต์ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมนี้จะถูกใช้ภายในเพื่อจุดประสงค์ในการประเมินปริมาณการเข้าชม แนวโน้มและการนำเสนอเนื้อหาส่วนบุคคลให้กับท่านในขณะที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้

โดยในบางครั้งเราอาจใช้ข้อมูลลูกค้าสำหรับการใช้งานแบบใหม่ที่ไม่คาดหมายและไม่ได้เปิดเผยก่อนหน้านี้ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หากแนวทางปฏิบัติด้านข้อมูลของเรามีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใหม่เหล่านี้เท่านั้น โดยข้อมูลที่รวบรวมจากเวลาที่การเปลี่ยนแปลงนโยบายในอนาคตจะเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่แก้ไขเพิ่มเติมของเรา

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

Fresh Digital ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา หากท่านต้องการคัดค้านนโยบายความเป็นส่วนตัว ท่านไม่ควรเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ข้อยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่ท่านต้องการดำเนินการดัวกล่าวขอให้ท่านโปรดแจ้งให้เราทราบ ท่านอาจต้องส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย Fresh Digital ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการค้นหาและให้การเข้าถึงข้อมูลของท่านตามการร้องขอ

ติดต่อเรา

Fresh Digital ยินดีรับฟังความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากท่านมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราโดยใช้วิธีใด ๆ ดังต่อไปนี้ในระหว่างเวลาทำการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์

โทรศัพท์: 033 135 015

จดหมาย:  เรื่อง: นโยบายความเป็นส่วนตัว,
บริษัท เฟรชดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
400/33 หมู่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

อีเมล: admin@freshdigital.co.th

ปรึกษาเรา

ติดต่อเรา!