Fresh Relief
กราฟิกดีไซน์และการสร้างแบรนด์

ด้วยการระบาดของไวรัส COVID19 ที่ส่งผลกระทบต่อพัทยาและพื้นที่โดยรอบอย่างหนักกว่าที่เคย Fresh Digital ได้ร่วมมือกับ Pattaya One เพื่อช่วยสนับสนุนครอบครัวและเด็กในท้องถิ่นที่ต้องการอาหาร น้ำ และที่พักอาศัย

พนักงานที่มุ่งมั่นของเราจะบริจาคเงินเพื่อการนี้อย่างสม่ำเสมอ และเราจะร่วมกันบริจาคอาหารและน้ำให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่พัทยาและบริเวณใกล้เคียงเป็นประจำทุกสัปดาห์และบ่อยขึ้นหากความต้องการเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้เรายังให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวในท้องถิ่นที่กลายเป็นคนไร้บ้านจากการระบาดของโควิด-19 และได้จัดจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่เขาเหล่านั้น เราจะช่วยให้ครอบครัวเหล่านี้กลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิม ดังนั้นเมื่อสิ่งต่างๆ เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ พวกเขามีโอกาสหางานทำและหาเลี้ยงตัวเองได้ดีขึ้น

กราฟิกและโลโก้
กราฟิกและโลโก้

ด้านล่างนี้คือลิงค์สำหรับร่วมบริจาคกับเรา รวมถึงลิงค์และข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับองค์กรการกุศลอื่นๆ ที่เราสนับสนุน

Buy a meal for kidthai on

Donate on (dave@pattayaone.net)

Child Protection and Development Center - CPDC

Banglamung Home For Boys